Oferta

Oferujemy :
-zajęcia dydaktyczne zgodne z wytycznymi MEN
-zajęcia ruchowe
-zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
-zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne
-j. angielski MUSICAL BABIE'S
-zajęcia plastyczne
-zajęcia wspierające rozwój aparatu mowy
-zabawy relaksacyjne

Zajęcia dydaktyczne prowadzi nauczyciel mianowany wych. przedszkolnego Beata Lewkowicz.
Rytmika p. Katarzyna Nowińska
j. angielski p. Jolanta Buczek


bottom